Medveten andning

Om Medveten andning

Hur andas du egentligen?

Känner du dig stressad och hjärnan går på högvarv?
Har du låg energi och uthållighet?
Högt blodtryck eller andra hjärt- och kärlproblem?
Sitter du framåtböjd framför datorn?
Har du problem med återkommande infektioner i luftvägarna?
Är du överviktig?
Har du stort sötsug?
Upplever du smärta och värk?
Är du ofta täppt i näsan?
Sover du dåligt? Snarkar du?
Andas du häftigt när du tränar?
Har du nedsatt sexlust?
Harklar du dig ofta?

Detta kan bero på en försämrad andning. Lär dig andas bättre och bli mer välmående, smalare och friskare i vår workshop Medveten Andning.

Maila din intresseanmälan till info@mfcenter.se